agencja reklamy agencja reklamowa grafika reklama strona internetowa tworzenie stron jak stworzyć stronę internetową grafik agencja interaktywna strony www strony internetowe wydruki sklepy internetowe sklep internetowy logotyp projektowanie logo pozycjonowanie stron www kraśnik lublin krasnik

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Amber IT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, 40-514 Katowice. NIP: PL 9542811432. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My, Usługodawca”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularza na naszej stronie lub kontaktujesz się z nami telefonicznie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez nas.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@amber-it.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Przetwarzanie danych osobowych a Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas należących do Ciebie dany osobowych przysługują ci następujące prawa:

prawo uzyskania dostępu do swoich danych, włączając w to uzyskanie kopii tych danych,
– prawo zażądania sprostowania danych,
– prawo do całkowitego usunięcia danych (o ile obowiązek ich przechowywania nie wynika z aktu wyższej rangi),
– prawo do wniesienia skargi, którego adresatem jest organ nadzorczy w kwestii ochrony danych osobowych,
– prawo do zmniejszenia zakresu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie zgody przysługują Ci dodatkowo poniższe prawa:

– prawo zgodnie, z którym możesz wycofać zgodę, zgodnie z zakresem w jakim dane są przetwarzane.

W przypadku, gdy Twoje dane poddawane są przetwarzaniu na podstawie zgody, lub w zakresie świadczonej usługi (dane niezbędne do świadczenia usługi) możliwe jest skorzystanie z następujących praw:

prawo dzięki, któremu będzie istniała możliwość przeniesienia danych osobowych. W tym przypadki administrator Twoich danych osobowych przekaże dane osobowe w odpowiednio zorganizowanym pliku w powszechnym formacie, które będą się nadawać do odczytu maszynowego. Tego dane mogą być przesłane przez Ciebie do innego administratora danych.

Jeśli chciałbyś skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z administratorem ochrony danych w naszej firmie, którego dane publikowaliśmy wyżej.

§4. Pliki cookies

Witryna www.amber-it.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy tomipasuje design w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu oraz umożliwiające zapis ustawień serwera do przechowywania sesji użytkowników.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies